วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

ททท.จับมือ NIA และ IAI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยด้วย SHA × SafeT

แชร์ได้นะครับ

เช้าวันนี้ (23 กันยายน 2563) นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  และนางศิริญา เทพเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ (IAI) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยด้วย SHA × SafeT เพื่อพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาคึกคักบนพื้นฐานความปลอดภัยเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) ณ โมเว่นพิค เรสซิเดนท์ เอกมัย 63

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม คนไทยเริ่มเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การดำเนินมาตรการการควบคุมโรคก็ยังคงเข้มข้นเช่นเดิม ทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวและการดูแลมาตรการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA นอกจากนี้ ททท. ยังได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้กับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในวิถีปกติใหม่ได้ง่าย สะดวก ลดการสัมผัส และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “SafeT” เพื่อนำมาใช้กับมาตรฐาน “SHA” ในรูปแบบ Co-Creation “SHA x SafeT” โดยสถานประกอบการทั้งหมดที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA จะได้รับการปักหมุดในแผนที่บนแพลตฟอร์ม SafeT เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาและ เดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน SHA ได้อย่างสะดวกสบาย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนี้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาด NIA ในฐานะหน่วยงาน ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติในการพัฒนาแพลตฟอร์ม SafeT  ให้รองรับการเดินทางท่องเที่ยวในวิถีปกติใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้อีกทางหนึ่ง

นางศิริญา เทพเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ กล่าวว่า สถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SafeT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ปลอดภัยด้านสุขอนามัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยและทั่วโลกหยุดชะงักไป แม้ขณะนี้จะเริ่มกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ก็ยังมีความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแพลตฟอร์ม SafeT เป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เราจึงผนึกกำลังร่วมกับ ททท. จัดทำโครงการความร่วมมือ SHA x SafeT เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA เข้ากับแพลตฟอร์ม SafeT นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หรือไม่ ซึ่งจะช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการเลือกที่พัก แหล่งท่องเที่ยว และการบริการทางการท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น

สำหรับ แพลตฟอร์ม SafeT เป็นแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ โดยมีฟังก์ชัน SafeT Place ที่สามารถค้นหาได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปนั้นปลอดภัยหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น safe-t-thailand ในระบบผ่านระบบ IOS หรือ line@safe-travel ททท. คาดว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งรายเล็กและ รายใหญ่ และช่วยพลิกฟื้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ข้อมูลจาก : https://tatnewsthai.org/news_detail.php?newsID=4990


แชร์ได้นะครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง