ททท. เปิดตัว “เพลินไทย Smart Map” รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal นำร่อง 13 พื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร

เย็นนี้ (22 ธันวาคม 2563) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการThailand Smart Tourism ออกแบบแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” ระบบปฏิบัติการแผนที่ Smart map รายงานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ในปัจจุบันที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยดำเนินการนำร่องใน 13 พื้นที่ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนกว่า 1,000 สถานที่ โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และพันธมิตร เข้าร่วมงาน ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่(New Normal) ที่คำนึงถึงปัจจัยมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้สูงขึ้น  ททท. จึงได้วางแผนกลยุทธ์แนวการทำงานขององค์กรในปี 2564 โดย ททท. จะเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด 3D ให้ความสําคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่ Domestic ส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศ Digital ปรับตัวสู่ระบบดิจิทัล สร้างการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันทางดิจิทัล ก้าวทันอนาคต Dynamic มีความสามารถปรับสมดุลใหม่สามารถเผชิญความผันผวนของสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวยุคใหม่เข้ากับระบบดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคนิวนอร์มัล (New Normal) จึงร่วมกับ บริษัท บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการแผนที่ (Smart Map Platform) มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยจะเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่ 13 เขต 11 ย่านของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ธนบุรี คลองสาน บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดุสิต ปทุมวัน บางรัก สาธร และบางคอแหลม ซึ่งจะมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 1,000 สถานที่ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ เป็นโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของตนเองได้ ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรายละเอียด มาตรการและมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ที่สะท้อนถึงมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ในการตัดสินใจเข้ารับบริการการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ เพลินไทย.com จากนั้นเลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้าถึงจาก 11 ย่านสำคัญในกรุงเทพฯ  จะแสดงผลแพลตฟอร์มแผนที่ Smart map พร้อมด้วยสัญลักษณ์ (Icon) ต่างๆ ได้แก่ สัญลักษณ์บอกตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ประเภทของสถานที่ สัญลักษณ์การใช้งานหน้าจอแสดงผล  ต่อมาเมื่อกดไปที่สัญลักษณ์ของแต่ละสถานที่จะปรากฏหน้าต่าง Micro Page แสดงข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่นั้นๆ อาทิ วันและเวลาให้บริการ ตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดข้อมูลสถานที่ ข้อมูลติดต่อ เบอร์ศัพท์ เว็บไซต์ มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย รางวัลรับรองมาตรฐาน วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ เป็นต้น อีกทั้ง สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android รวมถึงบนอุปกรณ์ Tablet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน และวางแผนรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษและจีนในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://เพลินไทย.com/join_us และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพลินไทย.com