วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ปราสาททองหลาง นครโบราณ 1,000 ปี

โบราณสถานอีกแห่งที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน นี่อาจเป็นยุคต้นๆของการค้นพบในแถบอีสานใต้

ในจังหวัดอุบลมีโบราณสถานที่เป็นปราสาทอยู่ไม่กี่แห่ง ซึ่งแต่ละที่ก็ชำรุดไปมาก ที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาปราสาททองหลาง ซึ่งอยู่ในเขตของ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นเมืองเก่าขนาดใหญ่ อยู่ในยุคเดียวกันกับ อาณาจักรขุขันธุ์

ปราสาททองหลาง อ.เดชอุดม จ.อุบล

ปราสาททองหลาง คาดว่าสร้างในช่วง พุทธศตวรรษที่ 16 – 17  หรือประมาณ 1000 ปี (ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด คาดการจากเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรม ) ที่ผ่านมา เป็นปราสาทหินศิลาแลง ซึ่งน่าจะสร้างในสมัยเดียวกันกับปราสาทบ้านเบญจ์ มีคูน้ำล้อมรอบ กว้างประมาณ 20 เมตร

ปราสาททองหลาง อ.เดชอุดม จ.อุบล
ปราสาททองหลาง อ.เดชอุดม จ.อุบล
ปราสาททองหลาง อ.เดชอุดม จ.อุบล

ซึ่งโดยรวมๆแล้วก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณ ให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นคน ของผู้คนในดินแดนแถบนี้ ปราสาทนี้เปิดให้บริการตลอดเวลา สำหรับใครที่สนใจก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ