วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

27 พ.ค. 2020
971

พระมหาเจดีย์ ชเวดากองแห่งเมืองลี้ “พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย” พุทธเจดีย์ของภัทรกัปแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 2 ของโลก

พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง จำลองรูปแบบศิลปกรรมมอญผสานศิลปะล้านนา ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฐานกว้าง ขนาด 1ไร่ ส่วนสูงจากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้น ยาว 64.39 เมตร ผู้ริเริ่มออกแบบและการสร้างคือ “หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา” เ

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ใกล้วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ก่อนที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา ได้พบมูลโคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยที่ทรงมาใช้ชาติเป็นโคพระโพธิสัตว์ และมูลโคนี้ก็ได้กลายสภาพเป็นพระบรมธาตุ จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ธาตุ ครอบทับสถานที่แห่งนี้ไว้ ด้วยเกรงว่าต่อไปในภายหน้า หากไม่ทำอะไร สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ก็คงจะมีชาวบ้านมาสร้างบ้านเรือนทับด้วยเพราะความไม่รู้

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พุทธเจดีย์ของภัทรกัปแห่งแรกในประเทศไทย จากพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ความงดงามอลังการที่เราสัมผัสได้ที่ “พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย” พุทธเจดีย์ของภัทรกัปแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 2 ของโลกอย่างภาคภูมิใจ

ที่ตั้ง 

ตำบลนาทราย อ.ลี้ จังหวัดลำพูน

ถ้ามีโอกาสผ่านไปทาง อ.ลี้ ก็อย่าลืมแวะไปกราบขอพร ด้วยนะครับ วัดสวยที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักยังมีอยู่เยอะ ผมจะรวบรวมมาให้รับชมกันเรื่อยๆ

ติดตามข้อมูลการเดินทางใหม่ๆได้ที่ iwegooo.com