วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

ภูกระแต เขื่อนสิรินธร อุบลฯ

26 มิ.ย. 2020
165
แชร์ได้นะครับ

น้ำใสเย็นๆ บรรยากาศเหมือนเล่นน้ำทะเล

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ผมได้มีโอกาสเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดอุบล ทั้งน้ำตก วัดเก่าแก่ โบราณสถาน ในแต่ละที่ก็มีความพิเศษแตกต่างกันไป และภูกระแตก็ไม่ใช่ธรรมดา มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และความสวยงามของที่นี้ก็ไม่แพ้ที่ไหนๆ วันนี้ผมจะแนะนำ unseen อีกแห่งของอุบล ” ภูกระแต “นั่นเอง

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ช่วงที่น้ำลด เราจะได้เห็นพื้นดิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บริเวณทางเข้าเกาะภูกระแต

ประวัติชุมชน ภูกระแต อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ปริวรรต สมนึก (2552) ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนเกาะ ภูกระแต และบันทึกไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน เกาะภูกระแต ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ชุมชนเกาะภูกระแตเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2441 โดยบรรพบุรุษชาวเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้พากันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ “เมืองโดม” ซึ่งในอดีตมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอำเภอที่ทางราชการตั้งให้ชื่อ หลวงอุตมะเข (นายผาย นนท์ศิริ) ต่อมามีการแต่งงานระหว่างคนใน 4 หมู่บ้าน ทำให้เกิดตระกูลดั้งเดิมอยู่ในเวลานั้น 3 ตระกูลด้วยกัน ชุมชนตั้งอาศัยอยู่ริมน้ำโดมน้อย อันประกอบด้วย หมู่บ้าน 4 หมู่ด้วยกัน และมีจำนวนคนประมาณ 400 หลังคาเรือน

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ทางราชการได้มีการสร้างเขื่อนสิรินธร ทำให้บริเวณดังกล่าวถูกน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำจนกลายเป็นเมืองบาดาลที่จมน้ำ ประชาชนแถบนั้นได้รับค่าชดเชยจากที่ทำกินและที่อยู่อาศัยเสียหาย จึงได้แยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้และชุมชนเกาะภูกระแตในปัจจุบัน โดยกำนันบุญศรี จันทรสมาน ได้พาชาวบ้านอพยพมา ประมาณ 30-40 หลังคาเรือน โดยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่นาอันอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านสี่แยกโดมประดิษฐ์” จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นชุมชนใหญ่ขึ้นก็ได้มีการแยกหมู่บ้านออกไปตั้งเป็น บ้านหนองมะเกลือและบ้านโนนกลาง ตามลำดับ

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ภูกระแต มีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำที่น้ำท่วมไม่ถึงตลอดทั้งปี มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำล้อมรอบ เป็นเกาะตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่เรียกว่า “ภูกระแต” เมื่อชาวบ้านมองจากหมู่บ้านขึ้นมาจะเห็นเป็นเนินสูง ซึ่งชาวอีสานจะเรียกเนินว่า ภู  และบนภูนั้นมีกระแตซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดเดียวกันกับกระรอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกขานเนินนี้มาว่า “ภูกระแต” สำหรับน้ำที่ล้อมรอบเกาะภูกระแตนั้น เป็นน้ำจากการสร้างเขื่อนสิรินธรเมื่อปี พ.ศ. 2511 หรือน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิรินธรนั่นเอง

ภูกระแต เป็นภูหินปนป่าเบญจพรรณ ที่มีพืชสมุนไพรหลายชนิดขึ้น ในฤดูฝนจะมีเห็ดและมีแมลงต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ส่วนที่เป็นพื้นที่น้ำจะมีโป๊ะสำหรับตักปลาแก้วและเครื่องมือหาปลาชนิดต่าง ๆ ที่ชาวบ้านใช้ทำการหาปลา นับว่าเป็นเกาะที่กลางน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนจะช่วยการอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อการดำรงชีพ และไม่มีชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่บนเกาะ

บริเวณรอบ ๆ เกาะ ภูกระแต จะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งทำให้สามารถข้ามไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ หากเดินทางไปในช่วงหน้าฝนจะต้องนั่งเรือหรือแพหาปลาของชาวบ้านเข้าไป เกาะภูกระแตสามารถลงไปเล่นน้ำและหาดทรายได้ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นด้านทางเข้าถือว่าเป็นด้านหลังเกาะ จะเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ภูกระแตธรรมตาราม

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ภูกระแต อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ตามถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 217 สายอุบลราชธานี-วารินชำราบ-พิบูลมังสาหาร-สิรินธร-ช่องเม็ก ประมาณ 70 กิโลเมตร เดินทางตามเส้นทางตามที่กล่าวมา เมื่อผ่านจุดตรวจบ้านนาเจริญประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบป้ายชี้บอกทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อยทางด้านขวามือ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร จะเป็นถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ผ่านบ้านคำก้อม บ้านโนนจิก จนกระทั่งถึงบ้านหนองมะเกลือทางด้านซ้ายมือ จะเป็นหมู่บ้านแรกของชุมชนเกาะ ภูกระแต และบ้านโดมประดิษฐ์ ตลอดจนบ้านโนนกลาง และภูกระแต ตามลำดับ

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

เมื่อเดินทางมาถึงภูกระแต จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน นั่นคือ การทำประมง ที่เรียกว่า โป๊ะตักปลาแก้ว ซึ่งจะเป็นการยกยอปลาของแต่ละหมู่บ้าน การประมงโดยใช้แห อวน และเบ็ดตกปลา โดยใช้เรือหางยาวขนาดเล็กจำนวนที่นั่ง 5 คนและแพเป็นพาหนะในการหาปลา

การเดินทางมา ภูกระแต

จากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขับรถข้ามสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปยังอำเภอวารินชำราบ และมุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร บนถนนหลวงหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ผ่านบิ้กซี ชูปเปอร์มาเก็ต อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงสามแยก และขับตรงไปตามถนนหมายเลข 217 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านสหกรณ์การเกษตรโดมน้อย จนมาถึงสามแยกถนนหมายเลข 217 ตัดกับถนนหมายเลข 2172 ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน หมายเลข 2172 เดินทางตรงไป ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ผ่านโรงเรียนบ้านม่วงฮี จนมาถึงสามแยก จะมีป้ายบอกทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 4.50 กิโลเมตร จะถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จากนั้นขับตรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงเกาะภูกระแต

ที่ตั้ง

  • ที่อยู่ : ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
  • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
  • เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 18.00 น.
  • พิกัด GPS : ละติจูด 15.082646, ลองจิจูด 105.37155800000005

แชร์ได้นะครับ