วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ภูกระแต เขื่อนสิรินธร อุบลฯ

26 มิ.ย. 2020
2362

น้ำใสเย็นๆ บรรยากาศเหมือนเล่นน้ำทะเล

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ผมได้มีโอกาสเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดอุบล ทั้งน้ำตก วัดเก่าแก่ โบราณสถาน ในแต่ละที่ก็มีความพิเศษแตกต่างกันไป และภูกระแตก็ไม่ใช่ธรรมดา มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และความสวยงามของที่นี้ก็ไม่แพ้ที่ไหนๆ วันนี้ผมจะแนะนำ unseen อีกแห่งของอุบล ” ภูกระแต “นั่นเอง

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ช่วงที่น้ำลด เราจะได้เห็นพื้นดิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บริเวณทางเข้าเกาะภูกระแต

ประวัติชุมชน ภูกระแต อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนเกาะ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2441 โดยบรรพบุรุษชาวเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้พากันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ “เมืองโดม” ซึ่งในอดีตมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอำเภอที่ทางราชการตั้งให้ชื่อ หลวงอุตมะเข ต่อมามีการแต่งงานระหว่างคนใน 4 หมู่บ้าน ทำให้เกิดตระกูลดั้งเดิมอยู่ในเวลานั้น 3 ตระกูลด้วยกัน ชุมชนตั้งอาศัยอยู่ริมน้ำโดมน้อย อันประกอบด้วย หมู่บ้าน 4 หมู่ด้วยกัน และมีจำนวนคนประมาณ 400 หลังคาเรือน

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ทางราชการได้มีการสร้างเขื่อนสิรินธร ทำให้บริเวณดังกล่าวถูกน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำจนกลายเป็นเมืองบาดาลที่จมน้ำ ประชาชนแถบนั้นได้รับค่าชดเชยจากที่ทำกินและที่อยู่อาศัยเสียหาย จึงได้แยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้และชุมชนเกาะภูกระแตในปัจจุบัน มีการชาวบ้านอพยพมา ประมาณ 30-40 หลังคาเรือน โดยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่นาอันอุดมสมบูรณ์ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านสี่แยกโดมประดิษฐ์” จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นชุมชนใหญ่ขึ้นก็ได้มีการแยกหมู่บ้านออกไปตั้งเป็น บ้านหนองมะเกลือและบ้านโนนกลาง

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

ภูกระแต มีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำที่น้ำท่วมไม่ถึงตลอดทั้งปี มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำล้อมรอบ และมีกระแตอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น

ภูกระแต เป็นภูหินปนป่าเบญจพรรณ ที่มีพืชสมุนไพรหลายชนิดขึ้น ในฤดูฝนจะมีเห็ดและมีแมลงต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ส่วนที่เป็นพื้นที่น้ำจะมีโป๊ะสำหรับตักปลาแก้วและไม่มีชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่บนเกาะ

บริเวณรอบ ๆ เกาะ ภูกระแต จะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งทำให้สามารถข้ามไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่กาต้องการเดินทางไปช่วงหน้าฝน ก็ต้องนั่งเรือหรือนั่งแพเจ้าไปเพราะน้ำท่วมล้อมไว้หมด

เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)
เที่ยว เกาะภูกระแต เขื่อนสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (29)

เมื่อเดินทางมาถึงภูกระแต จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน นั่นคือ การทำประมง ที่เรียกว่า โป๊ะตักปลาแก้ว ซึ่งจะเป็นการยกยอปลาของแต่ละหมู่บ้าน การประมงโดยใช้แห อวน และเบ็ดตกปลา โดยใช้เรือหางยาวขนาดเล็กจำนวนที่นั่ง 5 คนและแพเป็นพาหนะในการหาปลา

ที่ตั้ง

  • ที่อยู่ : ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
  • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
  • เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 18.00 น.
  • พิกัด GPS : ละติจูด 15.082646, ลองจิจูด 105.37155800000005