วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

วัดทองนพคุณ

19 มิ.ย. 2020
1016

เป็นอีก 1 วัดใจกลางเมืองอุบลฯที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

วัดทองนพคุณ ตั้งอยู่ที่ 298 ถนนสรรถสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่

วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)


ประวัติวัดทองนพเก้า ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 โดยมีราชบุตรหนูคำเป็นผู้สร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับมารดา คือนางทอง จึงตั้งชื่อว่า วัดทองนพคุณ

วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)
วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)
วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)