วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

วัดปทุมมาลัย วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5

01 มิ.ย. 2020
789

วัดลำดับที่ 3/163 ของโบราณสถานในจังหวัดอุบลราชธานี มีความสำคัญและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ส่วนจะมีความเป็นมายังไงบ้าง iwegooo จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ วัดปทุมมาลัย กันให้มากยิ่งขึ้นกันครับ

ประวัติวัด

วัดปทุมมาลัย เป็นวัดอีกแห่งที่เก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกแห่ง คาดว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคต้นของการสร้างเมืองอุบลราชธานี แต่เดิมชื่อว่าวัดหนองยาว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปทุมวัน”

อุโบสถวัด

อุโบสถวัดปทุมมาลัยหลังเก่าเป็นอุโบสถหลังย่อม ๆ หันหน้าทางทิศตะวันออก เริ่มสร้างมาตั้งแต่แรกตั้งวัดมีขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ผนังอิฐถือปูน หลังคาไม้มุงด้วยสังกะสี  เมื่อเวลาผ่านไปได้มีความทรุดโทรม และได้สร้างอุโบสถใหม่ขึ้นขึ้นในปี 2505

อุโบสถวัดปทุมมาลัย ที่กำลังซ่อมแซม

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าวิเศษ กับพระเจ้าประเสริฐ เป็นพระคู่กับวัดปทุมมาลัยมาตั้งแต่ต้น ผู้ที่ตั้งชื่อครั้งแรกคงจะถือเอาความดีความงาม ความประเสริฐบังเกิดขึ้นในขณะทำพิธีหล่

คำจารึกที่ฐานพระเจ้าวิเศษมีข้อความดังนี้

“พระพุทธศักราชล่วงแล้ว 2406 พระวรรษา ปีกุน เป็น…(ข้อความที่ขาด 5 อักษร) ในเหมันตฤดูเดือน 4 เพ็งขึ้น หลวงทิพย์ แม่กองศักดิ์ กับทั้งสัปบุรุษทั้งปวงมีน้ำจิตประกอบพร้อมกันสร้างประปฏิมากร ฉลองแท่นพระองค์ไว้สำหรับพระพุทธศาสนาเท่าห้าพันพระวรรษา ให้เป็นที่ไหว้ที่บูชาแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งปวง ให้นามกรพระพุทธรูปชื่อว่า “พระพิชิตมารญาณสัพพัญญูบรมครูเจ้า” อันเป็นองค์ที่แสน จะทำให้ความปรารถนาแห่งบริษัททั้งปวง อิเมหิ ปุญญผเลหิ เอโก พุทฺโธ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ”

ที่ตั้ง

ติดตามการเดินทางครั้งต่อไปก่อนใครได้ที่ facebook : iwegooo

เลขที่ 224 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี