วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

แชร์ได้นะครับ

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ประวัติ วัดพระพุทธบาทตากผ้า 

วัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาพุทธศานิชนทั่วไป เพราะเป็นสถานที่ซึ่งมีทิวทัศย์สวยงาม อาอากาศเย็น โดยเฉพาะบริเวณภายในวัดมีสถานที่สำคัญ ทางพระทุธศาสนาอยู่หลายแห่ง 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า แต่เดิมเป็นวัดราษฏร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2516  และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี 2521 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 175 ไร่และตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่าง ดอยม่อนช้างกับดอยเครือ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ 22 กิโลเมตร (และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 48 กิโลเมตร)  

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

เมื่อเดินทางมาถึงวัดแล้ว สถานที่แรกที่ควรเข้าไปชมคือการเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุมุข รอยพระพุทธบาทมีอยู่ 2 รอย คือ รอยพระบาทใหญ่ขนาดกว้าง 1 เมตร และยาว 2 เมตรครึ่ง และรอยพระบาทเล็กกว้าง 12 นิ้ว ยาว 1 เมตร 26 นิ้ว ซึ่งมีเรื่องเล่าขานตำนานสืบต่อกันมาที่พระศรีศิลป์สุนทราวาที ได้เรียบเรียงไว้คือ 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พ.ศ. 2375 ปรากฏว่าครูบาอาจารย์ หลายท่าน ซึ่งมีครูบาป๋าปารมี วัดสะปุ๋งหลวงเป็นประธาน พร้อมด้วยศรัทธา ทายกทายิกา หลายบ้าน หลายตำบล ต่างมีกุศลเจตนา มีความเลื่อมใสในประพุทธบาท ได้พากันมาก่อสร้างวิหารหลังใหญ่ครอบมณฑปไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นที่พักอาศัยแก่ผู้มานมัสการ ให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  เมื่อเวลาผ่านไปก็เปิดการชำรุดขึ้นอีก  พ.ศ. 2472  ทางเจ้าคณะอำเภอปากบ่อง (ปัจจุบันคืออำเภอป่าซาง) ได้อาราธนานิมนต์ ครูบาศรีวิชัย ซึ่งอยู่ในสำนักวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในการก่อสร้างวิหาร จตุรมุขครอบรอยพระพุทธบาทจนสำเร็จ

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีพระภิกษุสามเณรจากที่ต่างๆได้มาพักอาศัยและจำพรรษาอยู่เป็นครั้งคราว ด้วยทางวัดอยู่ในพื้นที่ ทำเลที่เหมาะสม ที่วิเวก ต่อมา พ.ศ.2486  ได้มีการก่อสร้างถาวรวัตุถุขึ้นอีกหลายอย่าง อาทิเช่น อุโบสถ กุฏิ กำแพง และถังเก็บน้ำ ส่วนมากสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณของวัด  

ที่ตั้ง

ตำบลมะกอก อำเภอป่าซา จังหวัดลำพูน


แชร์ได้นะครับ