วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ประวัติ วัดพระพุทธบาทตากผ้า 

วัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาพุทธศานิชนทั่วไป เพราะเป็นสถานที่ซึ่งมีทิวทัศย์สวยงาม อาอากาศเย็น โดยเฉพาะบริเวณภายในวัดมีสถานที่สำคัญ ทางพระทุธศาสนาอยู่หลายแห่ง 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

หลายครั้งที่ขับรถผ่านเส้นจังหวัดลำพูนมุ่งหน้าไปทาง อำเภอลี้ เราก็จะได้เห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขา มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และวัดนั่นคือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า นั่นเอง แต่เดิมเป็นวัดราษฏร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2516  และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี 2521 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 175 ไร่ และตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่าง ดอยม่อนช้างกับดอยเครือ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ 22 กิโลเมตร (และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 48 กิโลเมตร)  

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

เมื่อเดินทางมาถึงวัดแล้ว สถานที่แรกที่ควรเข้าไปชมคือการเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุมุข รอยพระพุทธบาทมีอยู่ 2 รอย คือ รอยพระบาทใหญ่ขนาดและรอยพระบาทเล็ก ซึ่งมีเรื่องเล่าขานตำนานสืบต่อกันมาที่พระศรีศิลป์สุนทราวาที

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดเหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรจากที่ต่างๆได้มาพักอาศัยและจำพรรษาอยู่เป็นครั้งคราว ด้วยทางวัดอยู่ในพื้นที่ ทำเลที่เหมาะสม ที่วิเวก ต่อมา พ.ศ.2486  ได้มีการก่อสร้างถาวรวัตุถุขึ้นอีกหลายอย่าง อาทิเช่น อุโบสถ กุฏิ กำแพง และถังเก็บน้ำ ส่วนมากสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณของวัด  

ที่ตั้ง

ตำบลมะกอก อำเภอป่าซา จังหวัดลำพูน