วัดเกาะแก้ว ศิวิไลซ์ ภูกระแต

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บนภูกระแต คงอาจจะกลายเป็นวัดร้างกลางเกาะ บนพื้นที่ 250 ไร่ ก็ได้…….

ความเป็นมาของ “ภูกระแต”เริ่มขึ้นเมื่อช่วง ปี พ.ศ. 2441 โดยเป็นชาวเมือง ที่ย้ายมาจากเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในบริเวณ “เมืองโดม” ซึ่งเมื่อก่อนเป็นอีก 1 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี จนมีเพิ่มมาเรื่อยๆ ประมาณ 400 หลังคาเรือน

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2511 ได้มีการสร้างเขื่อนสิรินธร ทำให้บริเวณนี้ถูกน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำกลายเป็นเมืองบาดาล ทำให้ชาวบ้านย้ายขึ้นไปด้านบนอีก 3-4 กิโลเมตร กลายเป็น หมู่บ้าน หนองมะเกลือ และบ้านโนนกลาง

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระอาจารย์พรหม วิสุทธิญาโณ เจ้าอาวาส หล่อเมื่อปี พ.ศ. 2555

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

นี่เป็นอีก 1 วัดที่เริ่มเริ่มชำรุดทรุดโทรม คงเป็นเพราะมีพระสงฆ์จำพรรษาเพียงรูปเดียว ทำให้การดูแลภายในวัด ไม่ทั่วถึง อีกทั้งอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยว ที่ผู้คนมาเล่นน้ำเปิดเพลงเสียงดังซึ่งทำลายความสงบของวัด ซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่วัดนี้ทรุดโทรมลงไปเรื่อย

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คงต้องฝากไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงควบคุมการใช้เสียงของสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

การเดินทาง

ระยะทาง ประมาณ 75 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดอุบลฯ ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง