หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

เป็นอีกครั้งที่รู้จักกับชื่อวัดแห่งนี้เพียงเพราะ ขับรถผ่านแล้วเจอป้าย และต้องมาสะดุดกับคำว่า “700 ปี” ด้วยความสงสัยว่าในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเรา มีวัดที่เก่าแก่ด้วย ไม่รอช้ารีบเลี้ยวรถไปตามป้ายทันที เรามาทำความรู้จักกับวัดปากน้ำ อย่างคร่าวๆกันดีกว่าครับ

บุ่งสะพัง หมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเงิน อายุ 700 ปี

หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (1)

เป็นพระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนล้านช้าง อายุ 700 ปี หลวงพ่อนาคปรก พระพุทธรูปนาคปรกหินทราย ศิลปะยุคทวารวดี อุโบสถมิตรภาพไทย-อเมริกัน ที่สร้างขึ้นจากความช่วยเหลือ ของทหารหน่วยครีเอชั่น กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่เข้าประจำการ ณ ฐานบินอุบลราชธานี

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

ประวัติ วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง อุบลราชธานี

จากคำบอกเล่า ของคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านปากน้ำ เล่าว่ามีการตั้งชุมชนแห่งนี้ มาเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี แล้วโดยคนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานคือ กลุ่มของตาเนตร ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเจ้าพระวอ เจ้าพระตา ที่อพยพหนีภัยสงครามจากการสู้รบ ระหว่างพระเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์เวียงจันทน์ โดยกลุ่มของตาเนตรที่อพยพมามีประมาณ 5-6 ครัวเรือน เท่านั้นเอง

การตั้งชุมชนเริ่มแรก ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณที่เรียกว่า ปากน้ำบุ่งสะพัง หรือบุ่งสระพัง ระยะแรกทำอาชีพในการจับปลาจากแม่น้ำมูล ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกฝ้าย ปลูกปอ และทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

เวลาต่อมานั้น ได้มีการย้ายหมู่บ้านเนื่องจาก เกิดโรคระบาดหรือโรคห่าในสมัยนั้น และอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเรื่อน ขึ้นสูงไปอีก และนั่นก็เป็นบริเวณบ้านปากน้ำในปัจจุบัน พื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่สูงและต้นไม้บริเวณนั้นจะเป็นต้นกระบาก เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ชาวบ้านตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่า “บ้านบาก” และในเวลาต่อมา ได้มีการเปลี่ยนเชื่อเป็น “หมู่บ้านปากน้ำ”

ด้วยความที่หมู่บ้านมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ทำให้พระครูบุญจันทร์ จัตตสัลโล เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านอนุรักษ์วัตถุโบราณเอาไว้ โดยใช้ศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและความเป็นมาของหมู่บ้าน

โบราณวัตถุและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ วัดบ้านปากน้ำจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน อันประกอบด้วย เครื่องมือสำหรับการทำนา เช่น ไถ เครื่องสีข้าวแรงมือ กระบุง คุ กระติบข้าว

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

หลวงพ่อเงินอายุ 700  ปี วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง อุบลราชธานี

หลวงพ่อเงินอายุ 700 ปี วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนล้านช้าง อายุ 700 ปี เดียวแห่งอีสาน หลวงพ่อเงินเป็นพระพุทธรูป ที่ขุดพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2515  ณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ริมแม่น้ำมูล ซึ่งอยู่ใกล้กับค่ายดอนมดแดง การค้นพบเพราะเครื่องบินของทหารอเมริกันในยุคสมัยสงคราม เวียดนามสังเกตเห็นว่ามีลำแสงประหลาดพุ่งขึ้นจากบริเวณนั้น

เมื่อครั้งที่ กำลังสร้างพระอุโบสถมิตรภาพไทย-อเมริกัน ท่านได้นิมิตเห็นว่ามีชายชุดขาวมาบอกว่าที่ วัดป่าพิฆเณศวร์ ยังมีสมบัติอยู่มาก อยากให้ไปเอาขึ้นมาเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนา ให้ลูกหลานได้เคารพสักการบูชา ของสิ่งนั้น คือ “พระพุทธรูปเงิน” พร้อมกับบอกว่า วันรุ่งขึ้นจะมีพายุและต้นตาลจะโค่นหัก ให้ขุดในบริเวรณนั้น ครั้งพอได้ขุดก็ได้พบแผ่นศิลาสี่เหลี่ยม ถูกจัดไว้เหมือนหีบถูกฝัง มีความสวยงามและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างมาก

เมื่อขุดและเปิดฝาหีบออกมาพบทรายเนื้อละเอียด เมื่อโดนแสงอาทิตย์แล้วประกายวาววับ และเมื่อนำทรายออกจากหีบก็เห็นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อเงิน และได้ถวายนามว่า”หลวงพ่อเงิน” และท่านได้กำชับว่าเรื่องนี้ห้ามไปเล่าให้ใครฟัง

หลวงพ่อเงิน เป็นพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเมืองอุบลฯด้วย คือเป็นพระพุทธรูปประจำกองทัพของเจ้าปางคำแห่งราชวงศ์เชียงรุ้งแสนหวีฟ้า สิบสองปันหา ที่แตกหนีกองทัพจีนฮ่อ มาสร้างนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน หนองบัวลุ่มภู และเป็นพระพุทธรูปประจำค่าย บ้านดอนมดแดงของเจ้าพระวด

การขุดพบพระพุทธรูปเงินศิลปะเชียงแสนล้านช้าง บริเวณวัดป่าพิฆเณศวร์ บุ่งสระพัง จึงมีความเป็นไปได้ว่า บริเวณวัดป่าพิฆเณศวร์น่าจะเป็นสถานที่ ที่มีความสำคัญในการตั้งบ้านเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ของกองทัพเจ้าพระวอ ภายหลังอพยพมาจากนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานสู่ลุ่มน้ำมูล

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

หลวงพ่อนาคปรก วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง

หลวงพ่อนาคปรก เป็นพระพุทธรูปนาคปรกหินทราย ศิลปะยุคทวารวดี รอายุประมาณ 1300 ปี พระพุทธรูปนาคปรกโดยทั่วไปมักจะมีพญานาคตัวเดียวขดเป็นฐานชุกชี แล้วแผ่พังพานออกเป็น 7 หัวเหนือพระเศียรพระพุทธรูป  แต่พระพุทธรูปนาคปรก วัดปากน้ำ บุ่งสะพังองค์นี้จะมีพญานาค 7 ตัว แล้วแผ่พังพาน 7 หัว เหนือพระเศียรพระพุทธรูป  เรียกว่า พญานาค 7 ตัว 7 เศียร

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

การพบพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายศิลปะยุคทวารวดีนี้ สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ทำให้เชื่อได้ว่า บริเวณชุมชนโบราณบุ่งสระพัง เป็นที่ชุมนุมการคมนาคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน ว

หลวงพ่อเงิน 700 ปี (จำลอง) วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

หลวงพ่อเงิน 700 ปี (จำลอง) นี้ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตัก 8 เมตร สูง 18 เมตร

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

พระธาตุพนมจำลอง วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง

พระธาตุพนมจำลอง ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพังนี้ มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 25 เมตร ยอดพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคำสัมฤทธิ์ที่ได้มาจากวัดป่าพระพิฆเณศวร์

หลวงพ่อเงิน-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง

จากป้ายข้างทาง 1 ป้าย ทำให้ผมได้เหมือนย้อนกลับไปเห็น ความเป็นมาของหวัดจังอุบลฯราชธานี ประวัติศาสตร์นับพันๆปี ครั้งหน้าผมจะตามไปยังจุดที่ค้นพบพระพุทธรูปที่ “วัดป่า พระพิฆเณศวร์ ” ไว้คอยติดได้ที่ iwegooo นะครับ สำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ