แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

18 ก.ย. 2020
1612
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo

บ้านก้านเหลือง คือชุมชนเก่าแก่อีกหนึ่งแห่ง ที่ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน “ก้านเหลือง” คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่เป็นไม้เนื้อแข็งและลำต้นมีสีเหลือง และในชุมชนนี้ก็มีต้นก้านเหลืองเกิดขึ้นจำนวนมาก และแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ก็ถือเป็นอีกสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์การอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งในก่อนจะมีการใช้หนังสือ ซึ่งมีอายุประมาณ 1500-2500 ปี โดยการสำรวจนั้นพบวัตถุ ภาชนะดินเผา เป็นจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ ลึกลงไป 2-3 เมตร ซึ่งจุดที่ขุดพบนั้นเชื่อว่าเป็นการฝังศพของมนุษย์ในสมัยโบราณ

ประวัติการค้นพบแหล่งโบราณคดี บ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

พ.ศ. 2534 เริ่มได้มีการขุดค้นพบโบราณ ซึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านได้ทำการขุดไถพื้นที่เพื่อก่อสร้างหมู่บ้านจุดสรรค เมื่อข้าวการขุดค้นพบนี้ได้ถูกแพร่ออกไปแล้ว ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันมาขุดหาวัตถุโบราณเพื่อนำไปขาย จนทำให้พื้นที่โบราณสถานนั้นได้รับความเสียหาย

กรมศิลกากร ได้มาทำการสำรวจ และเก็บข้อมูลไว้ใน ปี พ.ศ. 2535 และได้ทำการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานไว้ประจำหมู่บ้านก้านเหลืองด้วย

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo

ความสำคัญของแหล่งโบราณคดรบ้านก้านเหลือง

จากการศึกษาและการขุดค้นหลักฐานต่างๆ สรุปได้ไว่าในบริเวณหมู่บ้านก้านเหลืองนั้นเริ่มมีผู้คนอยู่อาศัยเมื่อประมาณ 1500-2500 ปีมาแล้ว นับเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ และหลักฐานที่พบในพื้นดินระดับที่ลึกที่สุด จัดอยู่ในช่วงยุคโลหะตอนปลาย พบเครื่องมือเหล็ก แร่ที่เหลือจากการถลุงเหล็ก แกลบข้าว ภาชนะดินเผา เครื่องมืออุปกรณ์ปั้นหม้อ และสำคัญที่สุดก็คือการค้นพบภาชนะบรรจุกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 11 ใบ 7 แบบ โดยรูปทรงรี จะอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของชั้นดิน แล้วต่อมาก็พัฒนาเป็นทรงกลมแทน จึงได้พบรูปทรงกลมอยู่ในชั้นดินที่สูงถัดขึ้นมา และภาชนะทุกรูปแบบจะมีฝาปิด

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo

ในส่วนของภาชนะขนาดใหญ่อื่นๆ ไม่พบร่องรอยของกระดูก ที่อยู่ภายใน ทำให้เชื่อว่านั่นน่าจะเกิดจากกระดูกถูกย่อยสลายไปหมดเนื่องจากความเป็นกรด ของน้ำฝนในระยะเวลาหลายร้อยปี

ในบริเวณภาคอีสาน ได้มีการค้นพบภาชนะบรรจุกระดูก แต่จะเป็นการหักรวมกันอยู่ภายในภาชนะดินเผา หรือที่เราเรียกว่าการฝังศพครั้งที่ 2 หลักจากที่ฝังศพไประยะเวลาหนึ่งแล้วเรานำกลับมาใส่ในภาชนะรวมถึงเครื่องเซ่นแล้วฝังรวมกันไปอีกรอบ การฝังแบบนี้จะพบได้ทั่วไปทั้งในดินแดงแถบประเทศลาว และในเวียดนาม

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี iwegooo