วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

แห่เทียนพรรษา อุบลฯ 2563

งานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2563 (13)

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3-7 กรกฏาคม 2563 งดขบวนแห่ แต่ยังให้เที่ยวดูชุมชนทำต้นเทียน พร้อมต้นเทียนชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทในปีที่ผ่านมา  “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดผาสุการาม

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง วัดเลียบ

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดพลแพน

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง วัดมหาวนาราม

บรรยากาศภายในงาน

ที่ตั้ง